City Security Sweden

Bil - Hur skyddar jag bäst min bil mot inbrott?

Töm bilen själv!

När du parkerat bilen så är det bra om du tömmer den själv, innan tjuven gör det. T o m "parkeringspengar" eller en kvarlämnad mobiltelefon kan vara tillräckligt för att du ska få inbrott. Försök också alltid parkera bilen på en upplyst plats som inte är undanskymd!

Parkering

Parkera bilen om möjligt på väl synlig och upplyst plats. Bäst är platser där mycket människor passerar eller där det finns insyn från omgivande bostäder. Ibland skyms sikten av buskar, träd eller plank. När det gäller ditt bostadsområde kan du prata med fastighetsägaren och City Security, för att vi tillsammans skall komma fram till en bra lösning att minska stöldrisken av din bil. Ett exempel är att ansluta sig till City Security´s bostadsområdesbevakning där väktaren kontrollera parkeringsplatser och garage under natten. Bostadsområdet får även skyltning där det framgår att området är bevakat av väktare.

Larm

Bilar utrustade med godkända larm utsätts mer sällan för stöld eller inbrott än bilar utan larm. Även om din bil är utrustad med elektronisk startspärr, så rekommenderar vi att du utrustar din bil med larm eftersom det minskar risken för skadegörelse och inbrott.

Rattkrycka

För bilar som saknar elektronisk startspärr så är en rattkrycka ett bra komplement till larm. Rattkryckan gör det omöjligt att manövrera bilen eftersom den fästs i ratten.

Märkning

Märk dina rutor med registreringsnumret så blir den inte lika attraktiv för biltjuven.
Även fälgar, spoilers och andra tillbehör kan i regel märkas.

Bilnycklar

Märk aldrig upp bilnycklar med bilens registreringsnummer och tänk på hur du förvarar reservnyckeln.

© CITY SECURITY SWEDEN 2007-2021 | PRODUCERAD AV  NET@NET AB