City Security Sweden

Trygghetsvärdar

Trygghetsvärd är till skillnad från Trygghetsväktaren inte väktare i grunden. Arbetet är renodlat från traditionella bevakningsmoment, vilket ger många fördelar när det kommer till att arbeta proaktivt och uppsökande. Arbetet går ut på att genom relationsbyggande nätverk förekomma problemen innan de uppstår och därigenom öka den upplevda tryggheten. Det kan handla om att upptäcka tidiga signaler på social oro eller arbete i projekt mot radikalisering inom vissa grupper.

Arbetet utgår som regel från en upprättad trygghetsplan där mål och aktiviteter för arbetet finns väl dokumenterat. City Security erbjuder Trygghetsvärdar i olika miljöer som exempelvis skolor, bostadsområden, gallerior eller kollektivtrafik.

© CITY SECURITY SWEDEN 2007-2019 | PRODUCERAD AV  NET@NET AB