City Security Sweden

Trygghetspaket

City Security tillhandahåller trygghetspaket till hotade personer och personer som genom sin anställning är föremål för en större risk för hot och angrepp än människor i allmänhet. Trygghetspaketet är utformat med fokus på att med enkla och kostnadseffektiva medel uppnå en ökad trygghet och säkerhet.

Exempel på trygghetspaket

Trygghetspaketets innehåll varierar utifrån skyddspersonens hotbild och resurser.

 • Överfallslarm med positionering
  En liten dosa med en larmknapp som aktiveras av skyddspersonen vid en nödsituation. Dosan skickar skyddspersonens position till larmcentral samtidigt som den kopplar upp en kommunikationskanal till larmoperatören som i sin tur verifierar larmet och initierar akutinsats från väktare eller polis.
 • Utrustning för telefoninspelning
  En mobiltelefon som automatiskt spelar in alla inkommande och utgående samtal och en digital inspelningsenhet som kopplas till den fasta telefonen. Utrustningen dokumenterar hotsamtal och trakasserier med mycket god ljudkvalité.
 • Säkerhetsrådgivning
  Säkerhetssamtal och information om hur skyddspersonen bör bete sig från säkerhetssynpunkt samt hur denne skall agera vid hot eller angrepp.
  Skyddspaketet finansieras genom en initieringsavgift och därefter en mindre månadskostnad för hyra av utrustning och uppkoppling mot larmcentral och jour.

City Security tillhandahåller trygghetspaket över hela landet.

© CITY SECURITY SWEDEN 2007-2019 | PRODUCERAD AV  NET@NET AB