City Security Sweden

Spaning

Spaning eller dold övervakning är ett verktyg för informationsinhämtning och innebär att man personellt eller tekniskt observerar en person eller plats i syfte att dokumentera aktiviteter, kontakter, tider, platser och föremål.

Dold spaning används när spaningsinsatsens syfte är att observera ett objekt utan dennes eller tredje parts vetskap.

Synlig spaning används främst för att avskräcka någon från att begå en viss gärning men används också för att få en person att begå misstag vilket kan tillföra en utredning ytterligare information.

Vi åtar oss spanings- och övervakningsuppdrag över hela landet och på internationell basis.

© CITY SECURITY SWEDEN 2007-2019 | PRODUCERAD AV  NET@NET AB