City Security Sweden

Hotbildsbedömning

Om en privatperson eller ett företag upplever ett internt eller externt hot kan en så kallad Hotbildsbedömning genomföras. Den här typen av bedömning genomförs för att öka säkerheten hos den drabbade. Vid en hotbildsbedömning görs en ingående analys av de fakta som finns hos den drabbade. Utifrån dessa fakta genomför vi en analys där vi kan presentera trovärdigheten av att ett allvarligare brott kan tänkas begås. Beroende på hotets art tar vi fram en lösning för att dessa hot på ett smidigt och effektivt sätt skall kunna undanröjas och den drabbade skall kunna känna maximal säkerhet. När ett hot har framförts bör denna bedömning utföras utan onödigt dröjsmål då det i vissa fall kan vara bråttom eller mycket bråttom att ta till säkerhetsåtgärder.

© CITY SECURITY SWEDEN 2007-2019 | PRODUCERAD AV  NET@NET AB