City Security Sweden

Bakgrundskontroll

City Security Sweden AB tillhandahåller så kallade Bakgrundskontroller. Efter beställning tar vi fram uppgifter om den aktuella personen eller det aktuella företaget. Vilka uppgifter som är relevanta för vår uppdragsgivare är väldigt individuellt. Det kan vara allt från att ta fram en persons privatekonomi och eventuella betalningsanmärkningar till att kartlägga personens aktivitet i andra företag. Vi utför även kontroller mot belastningsregistret.
Tjänsten vänder sig främst till företag där det är av största vikt att en person är lämplig för sitt uppdrag och att denne har skött sin ekonomi på ett försvarbart sätt eller att personen i fråga inte bedriver konkurerande eller olämplig verksamhet vid sidan om.

© CITY SECURITY SWEDEN 2007-2019 | PRODUCERAD AV  NET@NET AB