City Security Sweden

Färdbeviskontroll

Våra agenter kan t ex anlitas av kollektivtrafik och länstrafik för att genomföra kontroller av färdbevis. Tjänsten kan utföras civilt eller uniformerat. Kontrollerna utförs på ett serviceinriktat och noggrant sätt gentemot passagerare.

© CITY SECURITY SWEDEN 2007-2021 | PRODUCERAD AV  NET@NET AB